مهمترین اهداف

یکی از مهمترین اهداف این شرکت بومی سازی فناوری ساخت انواع تجهیزات ترافیکی و روشنایی با استفاده از انرژی های نو می باشد. این شرکت با عضویت در انجمن صنایع خورشیدی ایران و اتاق بازرگانی کشور و فعالیت گسترده در زمینه طراحی، تولید و نصب تجهیزات ترافیکی و ایمنی جاده ای را در سراسر کشور در کارنامه خود ثبت نموده است.

اهم فعالیت های شرکت

 • تولید بیش از 140 نوع محصول ترافیکی وروشنایی
 • طراحی و ساخت انواع تابلوهای جاده ای یکپارچه و ریلی
 • طراحی و ساخت انواع تابلوهای ترافیکی و شهری
 • طراحی و ساخت انواع برج های نوری
 • طراحی و ساخت انواع پایه های روشنایی جاده ای وشهری
 • طراحی و ساخت گاردریل دو موج و سه موج
 • طراحی و اجرای انواع خط نوشته و خط کشی های جاده ای و شهری
 • طراحی و اجرای انواع خط نوشته با رنگ های چندجزئی
 • طراحی و جانمایی علائم ایمنی جاده ای و شهری
 • اجرای کلیه عملیات ایمنی و ترافیکی درون شهری و برون شهری
 • طراحی و ساخت انواع چراغ های روشنایی LED با استفاده از انرژی خورشیدی